Walne zebranie Członków, 6 marca 2016

» Napisano przez dnia Mar 16, 2016 w Aktualności | Możliwość komentowania Walne zebranie Członków, 6 marca 2016 została wyłączona

Walne zebranie Członków, 6 marca 2016

W dniu 6 marca na strzelnicy w Dąbrówce Leśnej odbyło się kolejne w historii Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Poznański Regiment Odprzodowy. W spotkaniu udział wzięło udział 38 z 48 zarejestrowanych Członków.
Zebranie poprzedzone zostało oczywiście tradycyjnym niedzielnym strzelaniem zwanym pieszczotliwie “Pukaniem”.
Zgromadzonym w kominkowej sali myśliwskiej strzelnicy przedstawione zostało sprawozdanie z  działalności merytorycznej zarządu Stowarzyszenia w roku 2015. Omówione zostały m.in. takie wydarzenia jak: IX Zawody CP w Dąbrówce Leśnej, Liga PRO 2015, Zawody Historyczne w Rawiczu, Reportaże o działalności PRO w TVP Historia oraz TVP Poznań, Udział w licznych zawodach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim w tym Longshot w Międzyrzeczu, Mistrzostwa Polski w Starachowicach oraz we Wrocławiu. Poza tym także inwestycje, czyli zakupiony w 2015 r. na potrzeby Członków PRO maszyna do rzutków.
Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2015, a Zarządowi Stowarzyszenia w głosowaniu udzielone zostało absolutorium.
W poczet Członków Stowarzyszenia przyjętych zostało dziewięciu nowych kolegów.
Na zebraniu omówiono ponadto najważniejsze plany oraz uchwałą zgromadzenia ustalonych zostało kilka ważnych zasad funkcjonowania organizacji na najbliższy rok.

GALERIA