XI Ogólnopolski Piknik Broni Czarno Prochowej – Karczemka 10.07.2022