O nas

Jesteśmy grupą zrzeszającą miłośników strzelectwa oraz historii uzbrojenia i wojskowości. Część z nas tworzy zespół rekonstrukcji 7 Regimentu Pieszego Potockiego. Swoją pasję do strzelectwa postanowiliśmy sformalizować zakładając w 2009 roku stowarzyszenie. Poprzez swoją działalność staramy się upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o broni palnej i historii oraz promować strzelectwo, głównie czarnoprochowe jako formę rekreacji.

Poznański Regiment Odprzodowy

Poznański Regiment Odprzodowy

Ale od początku…

Wszystko zaczęło się w 2004 r., kiedy to nowelizacji poddana została ustawa o broni i amunicji i na broń czarnoprochową oraz jej repliki nie trzeba już było posiadać żadnych dodatkowych zezwoleń.
Prawu temu podlegała broń oraz jej repliki wyprodukowane przed 1850 r., a na mocy nowelizacji ustawy z 2011 r. granica ta została przesunięta do roku 1885.

„Ojców Założycieli” grupy było trzech: Waldemar Król, Lech Mirka i Tadeusz Pendziński . Z czasem, gdy broń czarnoporochowa i akcesoria do niej stawały się bardziej dostępne, a do zespołu dołączali się kolejni koledzy, Poznański Regiment Odprzodowy zasilił szeregi podobnych „klubów” zrzeszających pasjonatów strzelectwa historycznego w Polsce. Obecnie grono PRO  liczy sobie około 30 członków stowarzyszonych oraz drugie tyle osób sympatyzujących z różnych zakątków Wielkopolski.

W swoim arsenale posiadamy różnego rodzaju:  długą i krótką broń myśliwską, wojskową oraz sportową. Zarówno skałkową jak i kapiszonową. Dysponujemy także własną artylerią – armatą polową oraz moździerzem.

Osobowość prawną uzyskaliśmy w 2009 r. zakładając „Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej
i Czarnoprochowej pn. Poznański Regiment Odprzodowy”.

Do głównych działań statutowych organizacji należy:

  • Propagowanie wiedzy historycznej, pielęgnowanie tradycji i postaw patriotycznych związanych z epoką stosowania broni czarnoprochowej.
  • Udział w rekonstrukcjach historycznych bitew i potyczek XIX – wiecznych
    ze szczególnym uwzględnieniem postaw narodowych.
  • Popularyzacja wiedzy bronioznawczej i uprawianie strzelectwa czarnoprochowego w celach sportowych
    i rekreacyjnych.
  • Krzewienie wiedzy o zasadach bezpiecznego i zgodnego z przepisami posługiwania się bronią palną.

Część z nas tworzy zespół rekonstrukcji 7 Regimentu Pieszego Potockiego. Oddziału wojsk koronnych powołanego do służby w 1776 r.  Obok 1 Brygady Kawalerii Narodowej Madalińskiego,  jednej z niewielu formacji wojskowych z Wielkopolski biorącej udział w Powstaniu Kościuszkowskim.

Stoimy za organizacją szeregu edycji zawodów strzeleckich. Współorganizowaliśmy szereg miejskich wydarzeń kulturalnych. Nasz zespół stanowi ciekawą oprawę szeregu wydarzeń okolicznościowych, także świąt patriotycznych i narodowych. Bierzemy udział w rekonstrukcjach wydarzeń historycznych takich jak rekonstrukcja bitwy pod  Racławicami. Zorganizowaliśmy szereg wystaw na terenie Wielkopolski poświęconych historii wojskowości, prezentacji epokowego sprzętu i uzbrojenia. Zajmujemy się także organizacją westernowych
i rekreacyjnych strzelań czarnoprochowy.

Poprzez swoją działalność jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się tego typu grup w kraju.
A sposób działania w wielu aspektach wyznacza nowe standardy i daje przykład godny naśladowania.