Dołącz do nas

Wszystkie osoby zainteresowane strzelectwem czarnoprochowym zachęcamy do Kontaktu.

Osoby chcące sprawdzić czy warto się do Nas przyłączyć zachęcamy do niezobowiązujących odwiedzin na strzelnicy. Towarzysko lubimy postrzelać z Każdym :).

Informacje o organizowanych rekreacyjnych strzelaniach – „Pukaniu” lub innych wydarzeniach znajdziecie Państwo na Forum

Osoby zdecydowane na dołączenie w szeregi stowarzyszenia informujemy, że:

 • Kandydaci na członka PRO zobligowani są do uczestnictwa i zaangażowania się w wydarzenia,
  w których PRO bierze udział lub jest jego organizatorem w okresie jednego roku.
 • Jednorazowa opłata Członkowska, przeznaczana
  w całości na realizację celów statutowych wynosi odpowiednio  – 300 zł dla osób nie zainteresowanych wyrabianiem Patentów Strzeleckich oraz 500 zł
  dla chętnych zdobycia pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich i sportowych.
 • Składka roczna, przeznaczana w całości na realizację celów statutowych wynosi odpowiednio – 100 zł
  oraz 50 zł dla emerytów i rencistów.
 • Członek stowarzyszenia otrzymuje dokument – Legitymację Członkowską – uprawniającą do np. niższych stawek opłat obowiązujących na strzelnicach, z których korzystamy oraz nieograniczony dostęp do „regimentowego” zaplecza sprzętowego.
 • Stowarzyszenie przetarło  szlaki umożliwiające zdobycie Patentów Strzeleckich, a co za tym idzie, także indywidualnych pozwoleń na „współczesną” broń palną do celów kolekcjonerskich i sportowych.

Zapewniamy Państwu wypoczynek, dobrą zabawę oraz miłe towarzystwo!
Gwarantujemy podnoszenie Państwa umiejętności strzeleckich. Rekreacyjnie lub na sportowo…
Każda trafiona „10” podnosi poziom adrenaliny, a jednocześnie daje radość. Powoduje, że chce się przyjeżdżać na strzelnice i strzelać dalej.

Strzelać może  każdy, komu bliski jest huk wystrzału
i zapach spalonego prochu…

Do zobaczenia!